Onze passie

We helpen uw bedrijf bij subsidieaanvragen

 • We verzorgen de redactie van uw subsidieaanvraag.
 • We staan u bij voor wat betreft de inhoudelijke en financiële rapportages.
 • We informeren u over mogelijke subsidies.
 • We verlenen bijstand bij gebeurlijke controlebezoeken.

Leverancier van subsidienieuws en eerstelijns advies

We leveren subsidienieuws aan voor:

 • ondernemersverenigingen,
 • sectorfederaties,
 • accountantskantoren,
 • e.a.

We voorzien een kosteloos eerstelijnsadvies voor hun aangesloten leden en klanten.

Ad hoc dienstverlening

 • U heeft een subsidiedossier in uitvoering maar niemand voelt zich geroepen om de bijhorende administratie op zich te nemen.
 • Er is een audit vanwege de overheid en u wenst dit optimaal voor te bereiden.
 • U heeft een eindrapport opgesteld en wenst een second opinion.
 • e.a.