Subsidie in de kijker

U investeert minstens € 1.000.000 de komende 3 jaar

U kunt 8% investeringssteun ontvangen indien uw investering:

  • Gericht is op de een nieuw product en/of productieproces

  • Uw export bevordert op bestaande en/of nieuwe afzetmarkten

  • Een bijdrage levert tot duurzaamheid bvb. minder energieverbruik, bijkomende tewerkstelling, e.a.

U investeert minstens € 200.000 in opleiding de komende 3 jaar

U kunt 20% subsidie ontvangen op de kostprijs van het opleidingsproject:

  • Lonen van de medewerkers in opleiding

  • Lonen/facturen voor de opleiders

  • Lonen voor de omkadering bvb. een verantwoordelijke opleidingen

  • Afschrijvingen

  • Verbruiksgoederen

Voor meer info: 0479 33 45 75